Produktvejledning

Molio Prisdata

I Molio Prisdata er der priser på næsten alt inden for bygge- og anlægsbranchen. Du får adgang til Prisdata gennem Sigma Browser, som er gratis . Og du kan hurtigt og nemt overføre dine kalkulationer til andre programmer, såsom Excel eller Word. Det sparer tid i hverdagen, hver dag.

Bestil Molio Prisdata

Har du ikke adgang til Molio Prisdata, kan du bestille det her.

Udførlig introduktion til de enkelte prisdatabaser

Indholdsfortegnelse for produktvejledning

Start

Gå ind på Molio.dk og klik på Prisdata i den øverste menu.

Det tager lidt tid at åbne Prisdata første gang, da Sigma Browser skal installeres. Det foregår helt automatisk (se næste sektion).

Brugermanual Prisdata 1

TIP

Det er en god idé at bogmærke linket til siden, hvor du åbner Prisdata via Sigma Browser. Så kan du altid åbne programmet hurtigt og let.

Installation af Prisdata

Prisdata virker pt. kun i Windows, og for at åbne programmet skal du bruge en browser.
Prisdata er lavet til at fungere med Sigma Browser. Selve installationen af Sigma Browser foregår automatisk, da den er lavet som en ClickOnce Application.

Du kan hente Sigma Browser her:

 • Sigma Personal (Udførende): Download
 • Sigma Personal (Arkitekter og Ingeniører): Download

Prisdata er kompatibelt med Microsoft Edge (version 45 eller tidligere), Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox.

NB!
Bruger du Google Chrome, skal du først installere et ClickOnce add-on. Vælg ’Meta4 ClickOnce Launcher’.
Bruger du Firefox, skal du først installere et ClickOnce add-on.

TIP

Sigma Browser åbner første gang uden en prisdatabase – klik på en af de farvede bøger, for at åbne den prisdatabase, der er relevant for dit projekt.

Brugerfladen

Brugerfladen består af fire dele:

 1. Værktøjslinje: Funktioner (øverst til venstre)
 2. Værktøjslinje: Prisdatabaser (øverst til højre)
 3. Åben prisdatabase (midten)
 4. Kalkulationsområde (nederst)

Nedenfor kan du læse hvordan bruger de forskellige dele af af brugerfladen.

Brugermanual Prisdata 2

TIP

Kan du ikke se de farvede Prisdatabøger? Genstart Sigma Browser, så skulle de fremgå.

Værktøjslinjerne

I værktøjslinjerne (nummer 1 og 2 på billedet ovenfor) finder du programmets funktioner, samt indstilling af kalkulationsmetode og valg af prisdatabaser.

Værktøjslinje: Funktioner
Her finder du otte funktioner. Med dem kan du:

 1. Søge på prispunkter
 2. Udskrive
 3. Overføre prisdata til din kalkulation
 4. Starte en ny tom kalkulation
 5. Til- og fravælge kolonner
 6. Overføre kalkulationslinjer til andre programmer
 7. Få hjælp

Værktøjslinje: Prisdatabaser

Her vælger du, hvilken prisdatabase du vil arbejde i – og din kalkulationsmetode (mere om det nedenfor).

TIP

Du kan arbejde hurtigere og mere effektivt ved at bruge genvejstaster. Se dem herunder – eller højreklik i kalkulationsfeltet for at se en liste.

Åben Prisdatabase
Når du åbner en prisdatabase, placerer den sig som standard i midterfeltet (Område 3, i figur X). Du kan flytte rundt på dine felter efter behov. Du kan kun have én prisdatabase åben ad gangen. Åbner du en ny, så lukker den, du havde åben.

Kalkulationsområde
Her kan du opbygge din kalkulation ved at plukke priser fra prisdatabaserne eller skrive priserne manuelt (se nedenfor). Øverst i kalkulationsområdet (lige under liste) kan du løbende se de sammenlagte priser for hhv. samlet kostpris, tid, løn, materialer og materielleje.

Valg af kalkulationsmetode

Det er vigtigt, at du vælger kalkulationsmetode, inden du åbner en prisdatabase og begynder en kalkulation.
Vælg den kalkulationsmetode programmet skal vise og kalkulere med ved at klikke på bogen længst til venstre. Du kan vælge mellem:

 1. Netto uden avance
  Som består af: omkostninger til løn, materialer og materielleje.

 2. Brutto uden avance
  Som består af: omkostninger til løn, materialer og materielleje – men inkluderer også sociale ydelser og generelle omkostninger til fx håndværktøj, beklædning, kontorhold, m.m.
 3. Netto med avance
  Som består af: omkostninger til løn, materialer og materielleje, sociale ydelser og generelle omkostninger til fx håndværktøj, beklædning, kontorhold, m.m. – men inkluderer også en avance på 10%.

Programmet har som standard valgt ”brutto med avance”, da langt de fleste bruger denne metode. Vælger du noget andet, så husker programmet det næste gang.

Har du brug for mere viden om opbygning af priser og satser, kan du finde en detaljeret introduktion under Hjælp.

Sådan finder du priserne

Der er tre måder at finde priser på i Sigma Browser: Søgning, browsing og tastning.

Søgning

De fleste bruger søgefunktionen. Klik på Søg for at komme i gang.
Det hurtigste er at søge i stikordsregistret, men du kan også fritekstsøge i hele prisdatabasen.

Bruger du stikordssøgning skal du bare skrive en del af søgeordet – f.eks. vil ’træs’ både give ’egetræstrin’ og ’træskeletvægge’. Resultaterne kommer efterhånden, som du taster.

I venstre kolonne kan du vælge det ønskede emneord og i det højre vil du så kunne se de tilhørende prislinjer. Dobbeltklik på en prislinje for at åbne den.

Browsing

Du kender måske allerede Molio Prisbøger. Prisdatabaserne har den samme struktur. Du kan klikke dig frem gennem prisbøgerne ved at folde dem ud og ind – fuldstændig som du kender det fra Windows Stifinder.

Tastning

Du kan også finde en pris ved at begynde at indtaste i et felt i tekstkolonnen i din kalkulation. Efterhånden som du taster, vil prislinjer, der matcher din søgning, dukke op. Du kan vælge prislinjen blot ved at klikke på den.

Sådan skaber du overblik

Når du markerer en prislinje i venstre felt (dem med et lyn), kan du i højre felt se hvad den indeholder. Afhængig af den enkelte prisdatabase vil du kunne se forskellige detaljer om opbygningen.

Går du et niveau op, så vil du i højre felt se listen af prislinjer i den aktuelle gruppe markeret i venstre felt. Nu har du et overblik over de enkeltes bygningsdeles enhed, mængde og enhedspris.

Hvis du vil se en uddybende beskrivelse af den enkelte prislinje, så skal du holde musen over teksten i *-kolonnen. Afhængig af hvilken prisdatabase du har åben vil du kunne se:

 1. Beskrivelse
 2. Tegning
 3. Levetid
 4. Omkostning til genopretning og vedligehold
 5. U-værdi
 6. CCS-kode
 7. CCS-måleregel
 8. Andet

Sådan overfører du priser

Du kan overføre priser til kalkulationsområdet på tre måder:

 1. Træk og slip med musen
 2. Klik på ikonet ’Overfør valgte’ i Værktøjslinjen Funktioner
 3. Tastesøgning

Opskrifter

Når du overfører en prislinje, viser programmet en såkaldt opskrift. Opskriften giver dig mulighed for at ændre på mængder (og eventuelle delmængder), inden prisen indgår i din kalkulation. Standardindstillingen er en normalmængde for arbejdet.

Fik du ikke skrevet den korrekte mængde i opskriften inden du overførte den, så kan du sagtens ændre den efter at prisen er overført til kalkulationen. Du skal bare åbne opskriften igen – og det kan du gøre på to måder:

 1. Markér den bygningsdel i kalkulation, som du vil ændre. Højreklik og vælg ’Kør opskrift’.
 2. Markér feltet med mængden og begynd at indtaste – og klik ’Ja’ i den pop-up, der dukker op. Opskriften åbnes igen og du kan nu indtaste den korrekte mængde.

 

TIP

Brug genvejen CTRL-G for at gøre det endnu mere effektivt!

Sådan til- og fravælger du kolonner

Du kan let slå visning af kolonner til og fra i kalkulationen. Klik blot på Kolonner i Værktøjslinjen Funktioner.
Vælg hvilken gruppe af kolonner du vil se:

 1. Alle
 2. Generelt
 3. Ekstra felter

Indholdet af en kolonne slettes ikke, hvis du skjuler den. Og du kan altid tilvælge den igen, hvis du ønsker det.

Sådan opretter du egne priser

Du kan lave dine egne priser (og evt. kombinere dem med Molio Prisdata) ved at gøre følgende:

 1. Start med at skrive i et tomt tekstfelt i ’Liste’
 2. Udfyld informationerne du skal bruge – f.eks. kategori, mængde, enhed, osv.

TIP

Tryk på ’Insert’-knappen på dit keyboard for at indsætte en ny linje!

TIP

Du kan kopiere en eksisterende linje og sætte den ind et andet sted ved at trykke CTRL-C (kopiér) og CTRL-V (sæt ind).

Har du brug for at slette en prislinje, så markér den og tryk CTRL-Delete.
OBS! Du kan ikke fortryde sletning af en linje.

TIP

TIP: Sigma kan regne mængder ud for dig. Indtast regnestykket i mængdekolonnen og så viser Sigma mængden. Holder du musen over tallet, kan du se regnestykket bag. I eksemplet nedenfor er der udregnet, hvor meget jord, der skal køres væk. Renden er 0,6m bred og 45m lang.

Sådan ændrer du opstillingen af din kalkulation

Hvis du får brug for ændre opstillingen af din kalkulation, så har Sigma en række funktioner, der gør det arbejde nemt.

TIP

Skal du flytte en prislinje op eller ned, så markerer du linjen i kolonnen ’Position’ og trækker den over på den linje den skal stå over.

Overskrifter

Du kan også let skabe struktur i din kalkulation ved at tilføje overskrifter.

 1. Klik på et tomt tekstfelt (eller tryk ’Insert’ på tastaturet)
 2. Skriv din overskrift (eg. Udgravning)
 3. Højreklik og vælg ’Overskrift’ (eller tryk CTRL-D på tastaturet)

Prisreguleringer

Du kan prisregulere en prislinje samlet i kolonnen ’Prisreg.’ (f.eks. hvis der er projektspecifikke forhold, der gør, at en bestemt pris skal være højere eller lavere).

Prisregulering efter lokation

Det generelle prisniveau i prisdatabaserne gælder for Sjælland uden for Hovedstadsområdet – altså prisfaktor 1,0 i kolonnen ’Prisreg.’. Vil du afgive tilbud i (f.eks.) Nordjylland kan du regulere prisen ved at anvende en anden faktor.

Du kan se flere prisfaktorer og oplysninger under Hjælp.
OBS! Man regulerer sædvanligvis primært i lønandelen.

Sådan eksporterer du data

Molio Prisdata tilbyder flere Excel-skabeloner. Dem kan du bruge til at efterarbejde priser fra en kalkulation lavet i Sigma Browser. Der hører en skabelon til hver enkelt prisdatabase.

Du kan eksportere hele kalkulationer eller enkeltposter af din kalkulation til skabelonen, hvorefter du frit kan justere priser og tillæg. Du finder alle skabelonerne her. Start med at downloade skabelonen, der passer til dén prisdatabase, du vil bruge/har brugt i din kalkulation.

Skabelonerne indeholder eksempler på kalkulationer – og i skabelonerne kan du også regulere de enkelte prislinjer. Er det en netto-kalkulation, kan du individuelt regulere på løn, tid, materialer og materielleje.
Nedenstående eksempel er baseret på Excel – men princippet er det samme for andre programmer.

Sådan kopierer du data fra Sigma Browser

Du kan kopiere data fra Sigma Browser på flere måder. Som udgangspunkt er browseren sat op til at eksportere bestemte kolonner til Molio Excel-skabelonerne (og valgfrie kolonner til egne Excel-ark).

Kopiér en enkelt pris
Markér den linje du vil eksportere og tryk på ’Kopier valgte’ i Værktøjslinjen Funktioner.

Kopiér alle priser
Du behøver ikke markere noget specifikt. Bare tryk på ’Kopier alle’ i Værktøjslinjen Funktioner.

Kopier til eget excel-ark

Vælg enten ’Kopier alle’ eller ’Kopier valgte’. Vælg derefter ’Aktuelle kolonner’. På den måde vælger du kun de kolonner, der er synlige i din kalkulation.

 

TIP

Hvis du vil have flere eller færre kolonner med, klikker du på ikonet ’Kolonne’ og til- og fravælger kolonnerne.

Kopiéer til Molio Brutto standard skabelon

Vil du kopiere data over til en Molio Brutto standard skabelon, skal du først vælge, om du vil kopiere en enkelt linje eller hele kalkulationen. Herefter vælger du kopieringsmetode på den nederste del af knappen (f.eks. Brutto Standard).

Kopiering til andre regneark

Fortsæt på samme måde som beskrevet ovenfor, hvis du vil kopiere til et andet regneark.
Når du har kopieret dine data, ligger de i Udklipsholderen. Gå til din egen eller en af Molios skabeloner for at sætte data ind.

TIP

Når du skal lave en overslagsskabelon, er det en god idé at indsætte et passende antal linjer ind mellem overskrifterne, så du ikke risikerer at overskrive den tekst, der allerede står i arket.

Sådan udskriver du en kalkulation

Når din kalkulation er færdig, er det let at printe den, så den kan præsenteres for din kunde som et samlet tilbud (eller som internt bilag til en sagsmappe).

 1. Klik først på ’Udskriv’ i Værktøjslinjen Funktioner.
 2. Vælg hvilke funktioner, der skal med i udskriften (Se nedenfor hvad de enkelte tilvalg betyder):

Udskriv for hele projektet (eller udvalgte komponenter)

Når du markerer dette felt, lægges priserne i kalkulationen sammen til ét tal.

Papir liggende (landskab)

Når du vælger dette felt, vendes printet fra stående til liggende format.

Send rapporten som e-mail

Når du markerer dette felt, sendes rapporten via e-mail (kræver at du har Outlook e.l. installeret).

Vandmærke

Når du markerer dette felt, trykkes der et vandmærke på udskriften i form af en stor, gråtonet skrift. Du kan vælge mellem teksterne: Fortrolig, Intern, Overslag eller Udkast.

Overskrift

Når du har foretaget dine valg, følger et nyt vindue hvor du kan indtaste en overskrift og bemærkning, inden kalkulationen bliver til en PDF.

 • ’Vis nøgletal’ er aktiveret som standard, og viser summer for: Løn, Tid, Materiale, Materielleje.
 • ’Angiv dato’ er også aktiveret som standard. Den aktuelle dato vises altid i udskriftens sidefod.

TIP

Hvis du ønsker at gemme din pdf-fil, skal du vælge ’gem som’.

Hjælp-funktionen

Værktøjslinjen Funktioner indeholder også en hjælpemenu. Her finder du:

 1. Denne brugervejledning
 2. Introduktion til hver af bøgerne
 3. Licensbetingelser
 4. Link til supportside på Molio.dk
 5. Oversigtsskema over SfB-systemets opbygning
 6. Oplysninger om programmet Sigma Browser

Sådan afslutter du programmet

Når du er færdig med din kalkulation og vil afslutte Sigma Browser trykker du blot på krydset øverst til højre. Herefter bliver du spurgt, om du er sikker.

OBS! Programmet gemmer ikke kalkulationen, så du skal kun svare ’Ja’, hvis dit tilbud er færdigt, printet eller eksporteret.

Sådan er Molio Prisdata bygget op

Molio Prisdata er struktureret efter forskellige systemer, bl.a. SfB-systemet. De har alle hovedgrupper, der er opdelt i undergrupper. Det er i disse undergrupper, du finder priserne. Denne opdeling giver dig et godt og hurtigt overblik over data.

I Prisdatabasen ’Nybyggeri – Bygningsdele’ er der tillige angivet CCS-koder. Læs mere i introduktionen til ’Nybyggeri – Bygningsdele’. Yderligere oplysninger om ccs på www.molio.dk.

Priserne i prisdatabaserne er struktureret som den trykte prisbog, som du måske kender i forvejen. Det gør det lettere for dig at sætte dig ind i programmet.

I bygningsdelspriserne i de enkelte undergrupper kan beregningsmængden ændres til projektets aktuelle mængde. Derved bliver enhedsprisen beregnet efter den mængde, du ønsker, før den overføres til et regneark eller en anden type program.

Du kan både trække både netto- og bruttopriser ud af programmet. Hvis du bruger nettopriserne, har du mulighed for at fastsætte lønninger og tillæg fra sag til sag i Excel-skabelonerne.

Programmet stikordsregister gør det desuden nemt at finde en pris. Du kan finde yderligere information om principperne for Molio Prisdata i introduktionerne, der findes under Hjælp.