Job

Faglig konsulent til Molios beskrivelsesværktøj

Brænder du for at skabe bedre byggeri? Og har du lyst til at skabe grundlaget for, at byggeprojekter gennemføres mere effektivt og med et bedre resultat? Så er det dig, vi søger til en nyoprettet stilling. Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV. Send din ansøgning til Kim Streuli på mail ks@molio.dk med ansøgningsfrist den 30. oktober 2020. Alle henvendelser behandles fortroligt. Tiltrædelse er hurtigst muligt.

Vi søger en faglig konsulent, som kan understøtte arbejdet med vores eksisterende beskrivelser og det nye beskrivelsesværktøj, som lanceres d. 1. januar 2021.

Du er en erfaren og selvkørende faglig konsulent med dyb byggefaglig indsigt og har et stærkt drive i forhold til at gennemføre udviklingsprojekter. Det er en fordel, hvis du har en god viden om de softwarepakker, der anvendes i byggeriet, og at du besidder et godt byggefagligt netværk.

People

Om jobbet

Som faglig konsulent for Molios beskrivelsesværktøj består dine primære opgaver i at understøtte det arbejde som Molios faglige redaktører udfører. De faglige redakører er arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, har ansvaret for hver deres fagområder og sikrer udviklingen og kvaliteten af beskrivelserne. Du vil således arbejde med branchens allerdygtigste kompetencer, om at udvikle et effektivt værktøj, som er dybt funderet i faglig viden. Du refererer til produktchef Kim Streuli.

Du skal:

• Fungere som faglig konsulent for Molio Beskrivelser
• Udarbejde og uploade dokumenter ved revisioner af Beskrivelsesværktøjet 
• Projektledelse og faglig sparring med eksterne faglige redaktører omkring indhold, rammer og afleveringsterminer for konkrete opgaver
• Deltage i aktiviteter i Molios netværk fx i form af brugergruppemøder, konferencer, erfa-grupper, gå-hjem-møder, webinarer og seminarer
• Brugersupport 
• Dialog med medlemsvirksomhederne
• Kommunikere om beskrivelsesværktøjets udvikling og værdiskabelse på forskellige platforme
• Afholdelse af kurser for Beskrivelsesværktøjets brugere.

Vi forestiller os, at du:

Har en relevant uddannelse af teknisk karakter som fx ingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør
• Har en god faglig forståelse for et eller flere byggefaglige områder baseret på minimum 5 års erfaring fra arbejde på byggeprojekter som projekterende eller udførende.
• Har stor erfaring i anvendelsen Beskrivelsesværktøjet  som projekterende, samt har udarbejdet beskrivelser i flere år
• Besidder gode analytiske og kommunikative evner
• Er god til at samarbejde og er udadvendt, opsøgende og lyttende
• Har forståelse for kundens, virksomhedernes og slutbrugernes behov
• Er energisk, dynamisk og arbejder struktureret

Vi tilbyder

• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en spændende virksomhed, hvor miljøet er uformelt og humoristisk med en ligefrem omgangstone
• Gode udviklingsmuligheder og stor indflydelse på egne arbejdsopgaver
• Mulighed for at arbejde på et højt fagligt niveau i samarbejde med de allerbedste faglige kompetencer i byggebranchen
• Attraktiv løn efter kvalifikationer, sundhedsforsikring, pensionsordning og god frokostordning

Om Molio og Beskrivelsesværktøjet

Molio er en erhvervsdrivende fond, som leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. buildingSMART Danmark, Projekt ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio.

Vores digitale værktøjer, som er udviklet sammen med branchens specialister, skaber værdi for hele byggeriets værdikæde og sikrer sammenhæng mellem alle byggeriets faser.

Molios beskrivelsesværktøj er de facto-standarden for udarbejdelse af beskrivelser. Det indeholder specifikationer for byggearbejders udførelse, både i forhold til nybyggeri og renovering, og det anvendes af majoriteten af de større projekterende virksomheder i Danmark.

Molio er sammen med branchens virksomheder ved at udvikle en ny version af Beskrivelsesværktøjet. Det skal sikre, at beskrivelser i endnu højere grad kommer til at afspejle brugernes behov og arbejdssituation. Beskrivelsesværktøjet er tilpasset de nye samarbejdsformer, som vinder frem i byggebranchen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV. Send din ansøgning til Kim Streuli på mail ks@molio.dk med ansøgningsfrist den 30. oktober 2020. Alle henvendelser behandles fortroligt. Tiltrædelse er hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte produktchef Kim Streuli på mail ks@molio.dk eller telefon 3095 9560.