Om Molio
Om Molio

Molio er byggeriets videnscenter

Vi indsamler, behandler og formidler viden gennem udvikling af digitale værktøjer, standarder, kurser og fagbøger, der hjælper alle i byggeriet til en nemmere og mere konkurrencedygtig hverdag.

 

 

Vores vision og mission

Arkitekt Tablet Tegne 2000X1125

Vision

Vi vil bidrage væsentligt til udvikling og digitalisering af byggeri, anlæg og drift til gavn for branchen og samfundet.

Arkitektur Exterior Drone 1 2000X1499

Mission

Vi er den centrale aktør, der gennem inddragelse, udvikling og formidling gør den relevante viden tilgængelig på det rigtige tidspunkt for byggeriets virksomheder.

Uafhængig, kvalificeret og relevant formidling af viden

Der kommer hele tiden nye love, standarder og nye krav, praksisser, metoder og løsninger. Vi hjælper dig med at gøre det det komplekse mere simpelt og sikrer uafhængig, kvalificeret og relevant vidensformidling på tværs af byggeriets aktører og processer.

Vi er en erhvervsdrivende fond med rødder tilbage til Marshall-hjælpen efter Anden Verdenskrig. Vores overskud geninvesteres i udvikling af nye værktøjer og viden, til gavn for hele byggebranchen.

Vores digitale værktøjer er hver især med til at gøre byggeriets faser og processer mere effektive og på den måde styrke produktiviteten og kvaliteten af byggeriet. Som en central drivkraft bag udviklingen og udbredelsen af standarder på nationalt og internationalt plan, hjælper vi din virksomhed eller organisation til en mere konkurrencedygtig hverdag. 

Pr. 1. januar 2020 er buildingSMART Danmark etableret som et datterselskab til Molio. buildingSMART Danmark er et selvstændigt chapter i buidlingSMART International og varetager særligt danske interesser i forbindelse med udvikling og udbredelse af internationale standarder.

I juni 2020 igangsatte Molio, Industriens Fond og Realdania ConTech Lab, som var en forundersøgelse der skulle afdække, hvordan man bedst faciliterer udbredelsen af digitalisering og ny teknologi i alle dele af byggeriet.

I forsommeren 2020 igangsatte Industriens Fond, Realdania og Molio derfor ConTech Lab. Det er et ambitiøst samarbejde om at øge produktivitet og bæredygtighed i byggebranchen gennem øget digitalisering og brug af ny teknologi. Målet er at skabe et unikt læringssted for branchen og en fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets parter sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, algoritmer og teknologi til at skabe fremtidens byggeri – et mere bæredygtigt byggeri.

Som en af branchens største leverandører af kurser og uddannelser, kan du sammen med flere tusinde byggefolk op-kvalificeres på alle niveauer til at håndtere nye udfordringer, nye teknologier og nye muligheder i byggeriet. Endelig finder du hos os Danmarks største, byggefaglige net-boghandel med eget forlag, hvor vi er stolte af at være udgivere af fx BR18 og BR18-vejledninger samt serien af bøger om branchens aftalegrundlag (AB18, ABT18, ABR18) og meget meget andet.

HUSET Middelfart  er også en del af Molio. Her får du et  professionelt kursuscenter kombineret med 28.000 m2 indendørs og udendørs byggeudstilling.