Udviklingsprojekter

Vejledning | Udbud med mængder

Beskrivelse:

Udarbejdelse af vejledning i udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud med mængder. Projektet bygger på udførende virksomheders erfaringer med at anvende udbudsmateriale med mængder i forhold til virksomhedernes tilbudsgivning.

Status:

Høring er gennemført og kommentarer er ved at blive indarbejdet. Endelig udgivelse trækker lidt ud pga. behov for afstemning med aktører i byggeriet.

Slutdato:

2020-02-15

Projektleder:

Eva Jönsson, NCC