Bygherrekompetencer
Uddannelser

Bygherrekompetencer

Styrk dig selv i din centrale rolle i byggeriet

Varenummer: 12100522

Tema
Byggeriets digitalisering
48.000,-
60.000,- inkl. moms

Kontakt Molio for at blive adviseret når dette kursus igen udbydes.

Bygherrekompetencer er en certifikatgivende uddannelse, der giver dig de færdigheder, der gør dig og din virksomhed i stand til at kunne magte bygherrens rolle i byggeriet, og derved bidrage effektivt til at sikre en bedre kvalitet og produktivitet.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Form og læring
 • Praktisk

I 2020 kører 16. sæson med Bygherrekompetencer, som gennem de mange sæsoner med fyldte kursushold og høje evalueringer er blevet en institution inden for uddannelse af bygherrer og bygherrerådgivere.

 • Mere end 500 har taget en bygherreuddannelse hos Molio
 • Altid høje evalueringer og fulde huse
 • Kun de bedste undervisere med stor praktisk erfaring og gode formidlingsevner

Evalueringer og input fra deltagere viser, at det ikke bare er noget, vi siger - det er også sådan, vores kursister oplever det.

10 dage med "alt hvad du skal vide som bygherre"

Undervisningen er fokuseret på konkrete problemstillinger, der har reel betydning i din hverdag.

Uddannelsens temaer er bygget op omkring bygherrens rolle i de afgørende elementer i byggeriets faseforløb.

Uddannelsen revideres, så den til stadighed kommer gennem de vigtigste temaer for en bygherre netop nu.

Temaerne udvælges i samarbejde med kursister, undervisere, en lang række byggefolk og tilknyttede eksperter. Det hele gøres praksisnært gennem cases, opgaver, walk and talks og drøftelser.

Bygherrekompetencer har derfor altid en tidssvarende sammenhæng mellem uddannelsens indhold og de udfordringer, du reelt står med i dagligdagen. 
 

Folder om uddannelsen

I seneste brochure om uddannelsen kan du se oversigt over indholdet i modulerne.

Uddannelsen sikrer dig (og din virksomhed), at:

 • Du kan påtage dig bygherrens centrale rolle i byggeriet.
 • Du er opdateret på de stadigt større krav til bygherrens kompetencer og evne til at følge med udviklingen.
 • Du er stærk inden for de klassiske kompetenceområder som programmering, organisering, udbud og kvalitet mv.
 • Du er med på aktuelle temaer som nye organisations- og udbudsformer, bedre samarbejde, nye tildelings- og evalueringsformer, bæredygtighed, fokus på miljø og sikkerhed, LCA og LCC, IKT og BIM mv.
 • Du får et stærkt greb om denne vifte af nødvendige kompetencer, som du kan bruge direkte i praksis i din virksomhed

Du får et stærkt greb om denne vifte af nødvendige kompetencer, som du kan bruge direkte i praksis i din virksomhed. 

Evalueringer og input fra deltagere viser, at det ikke bare er noget, vi siger - det er også sådan, vores kursister oplever det.

"Bygherrekompetencer-uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling", siger Bygningschef Peter Munk, AaK Bygninger, f.eks. - og han har både været deltager og nu underviser på uddannelsen.

Bygherrekompetencer henvender sig til alle der arbejder fagligt i en professionel bygherreorganisation (offentlig, offentligt støttet og privat), til bygherrens nærmeste rådgivere samt til total- og hovedentreprenører.

Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet "Vækstrettet Kompetenceudvikling".

Kontakt forretningsudvikler Birgitte Junge ved BYG FYN på tlf. 24 47 28 79 eller bsju@erhvervshusfyn.dk inden du tilmelder dig, for at høre mere om dine muligheder for medfinansiering.

Hvad får I ud af at deltage?

 • Kortlagt virksomhedens udfordringer og potentialer med fokus på kompetencer
 • Målrettet udvikling af medarbejdere og ledere
 • Skræddersyet uddannelsestilbud, som matcher dit og virksomhedens behov
 • Deltagelse i et stærkt branchenetværk
 • Sparring med specialister fra byggebranchen
 • Op til 50 % finansiering af uddannelsesaktiviteterne

Undervisere seneste sæson

 

Bygherrekompetencer
Ekstern lektor , DTU Management Byggeledelse

Ib Steen Olsen

Bygherrekompetencer
Teknikumingeniør, EBA, MRICS og medejer , emcon

Gert Munksgaard Thorsøe

Bygherrekompetencer
Chefkonsulent og cand. jur. , Banedanmark

Conni Tamborg

Bygherrekompetencer
Afdelingsleder for bygherrerådgivning , Rambøll

Henrik Leksø

Bygherrekompetencer
Projektchef , Region Hovedstaden - Center for Ejendomme

Hans Blinkilde

Bygherrekompetencer
Teknisk chef , Byggeskadefonden

Jens Dons

Bygherrekompetencer
Arkitekt og byggeøkonom , christianbolding

Christian Bolding

Bygherrekompetencer
Bygningschef , Aak Bygninger, Aalborg kommune

Peter Munk

Bygherrekompetencer
Projektchef og sekretariatsleder , Bygherreforeningen/ Værdibyg

Rolf Simonsen

Bygherrekompetencer
Cand.jur. og Master i Konfliktmægling , Emcon

Tora Fridell

Bygherrekompetencer
Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt , 3dbyggeri danmark ApS

Tore Hvidegaard

Bygherrekompetencer
Ingeniør og Indehaver , CX1 Rådgivende Ingeniørfirma

Simon Skaarup

Bygherrekompetencer
Direktør og arbejdsmiljø-koordinator , Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

Henrik Eggersen

Bygherrekompetencer
Forretningschef , NIRAS

Anders Kirk Christoffersen

Bygherrekompetencer
Partner, advokat (H) , Advokatpartner-selskabet VILTOFT

Henrik Hauge Andersen

Bygherrekompetencer
COO , CEBRA

Frederik Schou Hansen

Bygherrekompetencer
Advokat, chefrådgiver , Kuben Management

Bettina Julian Gravers

Bygherrekompetencer
Kontorchef , Byggeri København

Christina Schulin-Zeuthen

Bygherrekompetencer
Direktør , Voldgiftsnævnet

Lene Ahlmann-Ohlsen

Bygherrekompetencer
Ejendomschef , AKF Koncernen

Flemming Wulff Hansen

 

Bygherrekompetencer består af:

 • 3 x 3-dagsmoduler (med overnatning) - i alt 9 kursusdage
 • Projektarbejder mellem modulerne
 • En afsluttende eksamensdag med censor

Deltagerne på modulerne deles op i små grupper og denne opdeling fortsætter til projektarbejdet efter modulerne. Organiseringen i grupper med projektarbejde bidrager til at inspirere og strukturere den vigtige netværksdannelse.

Projektarbejdet tager udgangspunkt i en case fra en konkret byggesag hos en af deltagerne eller du kan vælge at anvende en af de projektopgaver, uddannelsen tilbyder, som kan tilpasses din egen hverdag.

Du vil i projektarbejdet have mulighed for at få vejledning af uddannelsesledere, din besvarelse bliver evalueret, og du vil få feedback fra både medstuderende og undervisere.

Eksamen

For at komme til afsluttende eksamen skal du have afleveret projektopgaver for alle tre moduler.

På eksamensdagen vil du blive eksamineret i dine projektarbejder sammen med din projektgruppe over for ekstern censor og uddannelsens ledere. 

Bygherrekompetencer kræver en stor indsats af dig. Udover de 9 kursusdage og den afsluttende eksamen kommer løsning af projektopgaver efter hvert modul. Du bør regne med ca. 10-20 timers arbejde med hver opgave.

Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet, Vækstrettet Kompetenceudvikling. Se yderligere information under "Beskrivelse".

Alle moduler afholdes over 3 dage med overnatning på enkeltværelser.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Undervisningsmaterialet udleveres digitalt. Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Uddannelsen kræver hjemmearbejde og forberedelse til hvert modul. Se arbejdsbelastning under "Form og læring". 

Når du består den afsluttende eksamen modtager du bevis på, at du nu er Certificeret Bygherre.

Certifikatet er dit bevis på, at du har de nødvendige færdigheder, men også et input til din virksomheds ”karakterbog”, når de rette kompetencer skal dokumenteres over for opdragsgivere og samarbejdspartnere.

Certifikatet udstedes af Molio.