Branddagene2019
Konferencer

Branddagen

Kom til årets Branddag 2021.

Varenummer: 12100569

Tema
Bygningsfysik
4.300,-
5.375,- inkl. moms

DBI og Molio følger op på de sidste års succeser og afholder endnu en fælles konference "Branddagen" for byggeriets aktører. Konferencen tager afsæt i de nyeste reguleringer af brandregler, og går i dybden med hvilken effekt de har i praksis.

Branddagen i Hvidovre den 16. juni - tilmeld dig her

  • Beskrivelse
  • Program
  • Oplægsholdere
  • Praktisk
  • Deltagerne siger

2020 har i høj grad har været præget af Covid-19 og konsekvenserne heraf. Derfor har vi i år valgt at afkorte konferencen til 1 dag. Der vil i år ikke være tilknyttet udstillingsområde i HUSET Middelfart, ligesom ”Leverandørtimen” udgår af konferenceprogrammet.

Til gengæld har vi forlænget konferencedagen og sammensat et højaktuelt og intenst program, med spændende indlæg og workshops, så vi er sikre på at du får masser af nyttig viden med hjem.

Og der vil stadig være tid til netværk og en faglig korridorsnak. Se det foreløbige program under menupunktet ”Program”.

På Branddagen 2020 får du overblik over de nye brandkrav og vejledninger, der danner grundlag for fremtidens brandsikring af byggeri i Danmark. 

Branddagen er en årligt tilbagevendende konference om brandsikring af byggeri. 

Konferencen henvender sig til arkitekter, konstruktører og ingeniører som arbejder med design af brandsikre bygninger og konstruktioner, undervisere ved tekniske læreanstalter, samt byggesagsbehandlere der skal være med til at sikre, at de byggede bygninger rent faktisk lever op til gældende brandkrav.

Branddagen er en årligt tilbagevendende konference om brandsikring af byggeri. Konferencen udspringer af et samarbejde mellem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og Molio. 

God brandsikring er ikke kun kendskab til hvilke funktionskrav der er gældende, fx hvilke funktionskrav der stilles til det bærende og stabiliserende hovedsystem for et højt hus. God brandsikring er også at forstå hvilke bygningsdele og konstruktionsopbygninger der rent faktisk indgår i dette system. Først da ved man om bygningen imødekommer de stillede brandkrav.

God brandsikring skal sikre at personer i en bygning ikke kommer til skade i tilfælde af brand. Det krav der gælder både for de personer der er i bygningen, og for de redningsfolk der skal redde bevægelseshæmmede ud og efterfølgende skal slukke branden. Derfor forudsætter god brandsikring at der er overensstemmelse med de byggetekniske forhold, hvordan bygningen anvendes og hvor gode redningsberedskabets indsatsmuligheder er.

Anders Dragsted
Projektleder, brandrådgiver , Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Anders Dragsted

Mie Bjerre Wester
Programleder , Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Mie Bjerre Wester

Thomas Frydensberg

Thomas Frydensberg

Carsten Strüwing Hansen
Certificeret brandrådgiver , Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Carsten Strüwing Hansen

Sofie Hviid
Projektudvikler , Rådet for Grøn Omstilling

Sofie Hviid

Ib Bertelsen
Direktør for Kunder & Relationer , Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Ib Bertelsen

Andre Jacobsen
Brigadesjef , Rogaland Brann og Redning

Andre Jacobsen

Janne Gress Frederiksen
Brandteknisk rådgiver, civilingeniør , Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Janne Gress Frederiksen

Anders Bach Vestergaard
Senior brandrådgiver , COWI

Anders Bach Vestergaard

Netværksmiddag

I tilknytning til konferencen i Middelfart afholdes en netværksmiddag med 3-retters menu inkl. ½ flaske vin, som du er meget velkommen til at tilmelde dig. Prisen for netværksmiddagen er 400 kr. (ekskl. moms) og skal bookes ved tilmelding.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona



Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Branddagen afholdes i Hvidovre på følgende dato:

Den 16. juni 2021 kl. 09:30 - 17:00

Tilmelding sker direkte hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - du kan tilmelde dig her  

  • "Relevante emner. Der var tid til netværk med kollegaer og samarbejdspartnere."

  • "Gode emner og godt netværksområde. Der var afklaringer for certificeringsordningen."

  • "Det er gode emner, som er spændende. Det er muligt at stille spørgsmål, således at der kan være en debat. Kompetente foredragsholdere."